Hallo fitnessers,

 

Op de jaarvergadering heeft Yvonne Speelman na 6 jaar afscheid genomen van het bestuur van GAVAS.

Ons bestuur is uitgebreid met Monique Assink, Frederique Karelse, Ellen Klinkenberg en Roelie Knijp.

Frederique wordt secretaresse, Ellen neemt het penningmeesterschap over van Yvonne.

We hebben dus weer een voltallig bestuur, die de schouders eronder gaat zetten om te zorgen

dat GAVAS een bloeiende, sportieve vereniging blijft.

 

Verder is besloten om de contributie te verhogen naar € 27,50 per kwartaal met ingang van 1 april.

Dit is nodig om een jaarlijks begrotingstekort te voorkomen.

 

Wij wensen jullie nog vele sportieve uurtjes bij GAVAS.

 

Met vriendelijke groet,

 

Cobie Buikema.