Op onze noodkreet hebben

zich 3 enthousiaste leden gemeld om het

bestuur te versterken: Frederique Karelse,

Ellen Klinkenberg en Roelie Knijp.

De dames draaien eerst een aantal keren mee, daarna gaan we bekijken hoe we de taken gaan verdelen.

Samenstelling huidige bestuur:
Cobie Buikema (voorzitter / secretaris)
Yvonne Speelman (penningmeester)

 De fitheidstest op 13 januari was een groot succes

 

Er zijn zeker 50 mensen geweest die mee hebben gedaan aan de test en aan de diverse sportieve onderdelen die werden aangeboden.

Het was een gezellige, gemoedelijke ochtend,

waarop ontmoeting en samen bezig zijn centraal stonden. Er waren verschillende mensen die wel een vervolg wilden geven aan het bewegen en zodoende is de opzet  "Anloo in beweging"

al geslaagd. De cursus "In balans" gaat in februari van start.

Het aanbod Fit Plus willen we opstarten wanneer we alle aanmeldingen binnen hebben. We kijken welk tijdstip het meest geschikt is voor Bea en voor de deelnemers. En we gaan uitzoeken wanneer het dorpshuis beschikbaar is. Zo gauw we dit in beeld hebben, hoort u van ons.

Mocht u het formulier nog niet ingevuld / ingeleverd hebben, dan kan dit nog tot
9 februari.

Mailen via gavasanloo@gmail.com kan ook.

U kunt ook vrijblijvend eens langskomen bij fitness voor dames en heren op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur of bij bodyfit voor dames op maandag van 20.00 tot 21.00 uur.

De hardloopgroep traint op woensdagavond (beginners) en op zondagochtend (gevorderden).

Paasactie

We gaan dit jaar weer heerlijke paasbroden, suikerbroden en kukelbroden verkopen.
In februari delen we onze bestelformulieren uit.

 

Foto's Fitheids test