Bestuursleden en gymleid(st)ers

 

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Cobie Buikema
Frederique Karelse

Ellen Klinkenberg
Roelie Knijp

Monique Assink

 

Onze gymleid(st)ers zijn:

 

Voor al uw vragen of informatie mail naar gavasanloo@gmail.com

Hardlopen en fitness:

Bodyfit en Fit Plus:

Herman Smit

Bea Tiems

Webmaster  Bob.Fial nfo@gavas.nl
Webdesign  Leida.Timmer / Bob.Fial